|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Audio Gallery : Kirtan

શ્યામ પધારો ( સંકિર્તન સરિતા ભાગ-૨ )

   (૧) શ્યામ પધારો ઘનશ્યામ પધારો...   (૨) ડોલરીયા રંગના ભરિયા...   (૩) રૂડા લાગે ધરમ સૂત લહેરી...   (૪) પૂર્વનું પુણ્ય પ્રગટ થયું જયારે...   (૫) માવા તારી મૂર્તિમાં હું તો મોહી મોહી...   (૬) મારા કેશરીયા વાર કાન...   (૭) ચાલોને લાલા માલ તીરા...   (૮) ચલેગજ બેઠકે મહારાજા... 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer