|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Audio Gallery : Kirtan

શરણ ગીત માધુરી

   (૧) શ્રીજી મહારાજ માગુ...   (૨) આવ્યો આવ્યો ઉત્સવ આજ...   (૩) હમારે સત્સંગી કે ઉજીયારે...   (૪) મનનો માણીગર રટે...   (૫) વ્હાલા વિનંતી અમારી...   (૬) અપનો બીરૂદ બિચારો નાથ...   (૭) મંદિર પધાર્યા સ્વામી રે...   (૮) મન મંદિરમાં આવજો...   (૯) ધૂન... 

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer