|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Video Gallery : Katha & Kirtan

સંસારની ચોપાટ

   (૧) સંસારની ચોપાટ

 

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer