|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Video Gallery : Katha & Kirtan

રૂક્ષ્મણી વિવાહ

   (૧) રૂક્ષ્મણી વિવાહ
   
   (૨) રૂક્ષ્મણી વિવાહ
   
   (૩) રૂક્ષ્મણી વિવાહ
   
   (૪) માધવપુર નો માંડવો

 

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer