|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

#
Kirtan Bhagti
whatsapp
FaceBook
Video Gallery : Katha & Kirtan

ઓરા આવો શ્યામ સ્નેહી - કીર્તન વિવેચન

   (૧) ઓરા આવો શ્યામ સ્નેહી

 

Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.
Design By Varniraj Developer