Ghansyam Maharaj

 • Watch Live!

  Jay Swaminarayan

 • Latest Photos

  Jay Swaminarayan

 • Latest Audio

  Jay Swaminarayan

 • Latest Videos

  Jay Swaminarayan

Upcoming Events
Katha
Jay Swaminarayan - Jay Swaminarayan - Jay Swaminarayan
Utsav
Jay Swaminarayan - Jay Swaminarayan - Jay Swaminarayan
Shibir
Jay Swaminarayan - Jay Swaminarayan - Jay Swaminarayan
Sabha
Jay Swaminarayan - Jay Swaminarayan - Jay Swaminarayan
Swaminarayan Bhagvan Ne Lakhel Granth
Swaminarayan Mukya Six Dham
Copyright @ 2013, Swaminarayan Temple Khopala. All Reserved.